Opłaty

CENNIK C4C

 

Opłata kwota
wpisowe 20 zł - jednorazowo
rejestracja kota bezpłatnie
składka członkowska 10 zł/miesięcznie; 120 zł/rok
składka członkowska członka rodziny lub współwłaściciela hodowli 5 zł/miesięcznie; 60 zł/rok

rodowód/duplikat rodowodu/korekta rodowodu z winy hodowcy

————-

rodowód po przynajmniej jednym rodzicu z tytułem wystawowym (CH,IC,GIC,SC,JW)

40 zł

———

35 zł

rodowód dla kociąt z miotu ponad limitem 250 zł
karta miotu (zgłoszenie miotu) 0 zł
przydomek hodowlany 250 zł
nostryfikacja 40 zł
nostryfikacja z nowym rodowodem 75 zł
transfer 70 zł
dyplom 25 zł
rozeta CH/PR, IC/IP, GIC/GIP 25 zł
rozeta SC/SP 0 zł
opłata za przesyłkę poleconą krajową 20 zł
opłata za przesyłkę poleconą zagraniczną 35 zł
logo